For en skjønnere fremtid

Holdbarhet har ingen sluttstasjon. Derfor jobber vi kontinuerlig med å utvikle vår virksomhet og produksjon for å effektivisere og finne løsninger som tar hånd om miljøet. Hver dag blir vi bedre og hver dag løfter vi våre målsetninger.

VÅRT MILJØARBEIDE

Vi vil skape en så holdbar virksomhet som mulig, der mennesker og miljø respekteres. Det handler om hvordan vi agerer, men også de vi samarbeider med. Derfor støtter vi våre leverandører i arbeidet for en holdbar utvikling.

Vårt miljø arbeide skjer på mange ulike områder: Vi tilbyr miljøsertifiserte produkter som Oeko-Tex. Vi velger holdbare produksjonsteknikker og kontrollerer våre leverandører etter flere ulike holdbarhets barometre. Vi bruker transport med begrenset CO² utslipp og ungår flytransport. Vi forsøker å minske mengden av emballasje og velger gjenvinnbare materialer. Vi bruker Textilimportörernas kjemikalieguide og andre retningslinjer for miljøvennlig produksjon. Vi strever hele tiden etter å bli bedre, for at våre produkter skal kjennes like myke og skjønne på kroppen som i sjelen.

SOSIALT ANSVAR

Vårt morselskap Springhill har vært medlem i amfori BSCI siden 2007. Dette er et Europeisk initiativ som hjelper detaljhandlere, importører og varemerker å forbedre de ansattes vilkår. Medlemskapet her er et steg i vår langsiktige ambisjon om å bli et enda bedre og enda mer ansvarlig firma.

Springhill arbeider også med å utvikle og skolere våre leverandører for at disse stadig skal forbedre arbeidernes vilkår. Her gjelder god kommunikasjon og koordinasjon og stille de riktige krav til våre leverandører. Dette er en stadig pågående prosess med respekt for produktene, miljøet og for alle som er innblandet i produksjonen.

AMFORI BSCI

Amfori BSCI har et antall prinsipper som vi arbeider hard for å etterleve ute hos våre leverandører. Prinsippene bygger på FNs menneskerettigheter, OECD, retningslinjer for multinasjonale firma og ILOs konvensjoner.

 1. Fagforeningsfrihet
 2. Lønnsforhold
 3. HMS på arbeidsplassen
 4. Spesielle regler for unge arbeidere
 5. Forbud mot tvangsarbeide
 6. Etiske retningslinjer
 7. Ingen diskriminering
 8. Anstendige arbeidstider
 9. Ikke barnearbeid
 10. Trygge ansettelsesvilkår
 11. Miljø beskyttelse

Organisasjoner og merking

Vi jobber daglig med å utvikle vårt ansvar for både mennesker og miljø. For å sikkerhetsstille at vi her gjør en bra jobb er vi medlem av ulike organisasjoner og merkinger. Alt dette for å strebe etter å gjøre alt rett. Hver dag flytter vi våre ambisjoner høyere og høyere.

Oeko-Tex

Oeko-Tex standard 100 er et av de mest kjente og ledende varemerker i verden når det gjelder holdbarhet av tekstil og lærprodukter. Med denne merkingen viser vi på Springhill Textile, i samarbeide med våre leverandører, at våre produkter er trygge med tanke på innhold av helsefarlige emner! En sertifisering her innebærer at produktet oppfyller høye humanøkologiske krav i henhold til innhold av helseskadelige kjemikalier.

Amfori / BSCI

Springhill Textile har siden 2007 vært medlem i BSCI. Vår målsetning er suksessivt å få alle våre leverandører godkjente i samsvar med BSCIs Code of Conduct eller «Amfori» som er det nye navnet. Dette er et stort europeisk nettverk som har en målsetning å forbedre arbeidsmiljøet for arbeidere verden over.

TEXTIL-IMPORTÖRERNA

Springhill Textile er medlem av Tekstilimportörerna. Medlemskapet gir oss viktig informasjon om import, handel og vårt sosiale ansvar. Igjennom dette medlemskapet får vi tilgang til Kjemikalieguiden, som er spesielt tatt frem av SWEREA, for tekstile produkter og er basert på EUs kjemikalie lov-REACH.

REACH

Springhill Textile stiller krav til sine leverandører at de etterfølger kjemikalieloven etter Europaparlamentets retningslinjer. REACH forbyr eller begrenser bruken og importen av visse typer kjemikalier som er helsefarlige og miljøskadelige.

FSC

Våre etiketter lages for det meste av FSC-merket papir. FSC «Forest Stewardship Council” FSC merke betyr at etiketten inneholder tre fra ansvarsfulle kilder. Et skogbruk som er miljøtilpasset, sosialt ansvarlig og økonomisk livskraftig.

Den gröna punkten

Springhill Textile tar ansvar for at våre forpakninger og produkter er merket med GRØNT PUNKT. Dette er et varemerke som viser at forpakningsavgift er betalt i det land varen selges. I Sverige er det FTI som har denne varemerkeretten.

Følg oss på Instagram.

Følg oss på Instagram. Oppdag nyheter og følg vår reise for å gjøre Norge litt Softere!

Følg oss