Hållbarhet och miljö

Nu och imorgon.

Hållbarhet och miljö

Nu och imorgon.

Allt vi gör har en påverkan. På ett sätt eller ett annat.
Vi jobbar varje dag på att utveckla vår verksamhet och vårt sortiment för att bli mer hållbara. Genom att upptäcka nya material, ta hand om spill, frakta smartare och se till att våra plagg tål att användas om och om och igen. Så de kan ärvas och hitta nya ägare.

Miljöarbete

Softer days ägs av moderbolaget Springhill Textile AB. Vi på Springhill vill skapa en så hållbar affärsverksamhet som möjligt, där människa och miljö respekteras. Vi stöttar också våra leverantörer i arbetet med att främja en hållbar utveckling.

Vi utvecklar kontinuerligt vårt kunderbjudande utifrån ett hållbarhetsperspektiv vilket sker på olika nivåer. Vi erbjuder t.ex. miljöcertifierade produkter som GOTS och Oeko-Tex, vi väljer mer hållbara produktionstekniker, och vi kontrollerar leverantörernas prestation utifrån flera hållbarhetsparametrar.

För att minska vår miljöbelastning använder vi transporter med begränsat CO2-fotavtryck och undviker flygtransporter. Samtliga transportörer som Springhill anlitar har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vi försöker minska mängden förpackningsmaterial och välja återvinningsbara och mindre miljöbelastande material.

Produktkvalitet och kemikalieinnehåll är viktigt för oss och våra kunder. Vi följer självklart alla de lagar och regelverk som är uppsatta av EU och nationella lagstiftare på de marknader där våra varor säljs, t.ex. REACH. Vi använder oss av Textilimportörernas kemikalieguide och andra vägledande dokument.

Socialt ansvar

Springhill är medlem i amfori BSCI sen 2007. Det är ett europeiskt initiativ som hjälper detaljhandlare, importörer och varumärken att förbättra arbetares villkor i produktion. Medlemskapet i amfori BSCI är ett steg i den långsiktiga ambitionen att bli ett ännu bättre och mer ansvarstagande företag. Springhill arbetar medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer för bättre arbetsvillkor, både genom att anlita lokala utbildare/granskare och genom egen tillsyn. Ledordet är att kommunicera och koordinera, samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Det är en ständigt pågående process med respekt för produkten, miljön och för alla inblandade i tillverkningsprocessen.

Vill du veta mer om amfori BSCI, besök: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

Önskar ni ytterligare information om Springhills hållbarhetsarbete eller vår uppförandekod, var vänlig kontakta oss via e-mail: Info@springhill.se.

Amfori BSCI uppförandekod omfattar ett antal principer som vi arbetar för ska efterlevas hos våra leverantörer. Principerna bygger bl.a. på FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s konventioner.

1. Föreningsfrihet och rätt till kollektiv förhandling
2. Skälig ersättning
3. Hälsa och säkerhet på arbetet
4. Särskilt skydd för unga arbetare
5. Inget tvångsarbete
6. Etiskt affärsmannaskap
7. Ingen diskriminering
8. Anständiga arbetstider
9. Inget barnarbete
10. Inga otrygga anställningar
11. Miljöskydd

Organisationer och märkningar

Vi jobbar dagligen med hur vi kan utveckla vårt ansvar för såväl miljö och människa. För att säkerställa att vi gör ett bra jobb är vi anslutna till en rad olika organisationer och märkningar. Alla med syfte att säkerställa att vi gör saker på rätt sätt.

Oeko-Tex

Oeko-Tex standard 100 är ett av de mest kända och spridda varumärkena i världen avseende textil hållbarhet och är därmed också världens ledande märkning för textilier och läder. Med denna märkning visar vi på Springhill Textile AB, i samarbete med våra leverantörer, att produkten är trygg att använda med avseende på hälsofarliga ämnen! En certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadligt.

Amfori / BSCI

Springhill Textile är sedan 2007 medlem i BSCI. Vi strävar mot att succesivt få alla våra leverantörer godkända enligt BSCIs Code of Conduct. BSCI, eller ”Amfori”, som är det nya namnet from 2018, är ett stort europeiskt nätverk, vars syfte är att förbättra villkor och arbetsmiljö för arbetare över hela världen.

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

TEXTIL-IMPORTÖRERNA

Springhill Textile är medlem i Textilimportörerna. Medlemskapet ger oss tillgång till viktig information som rör import, handel och CSR-frågor (företagets sociala ansvar).

Genom Textilimportörerna får vi också tillgång till Kemikalieguiden som är speciellt framtagen av SWEREA för textila produkter och som är baserad på EU:s kemikalielagstiftning – REACH.

REACH

Springhill Textile ställer krav på sina leverantörer att de efterföljer kemikalielagstiftningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning. REACH förbjuder eller begränsar användandet och import av vissa typer av ämnen. Syftet är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

FSC

Våra etiketter tillverkas till största delen av FSC-märkt papper. FSC står för ”Forest Stewardship Council”. FCS:s märke på en produkt betyder att etiketten innehåller trä från ansvarsfulla källor. Ett skogsbruk som är miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt.

Den gröna punkten

Springhill Textile tar ansvar för förpackningar som förekommer i verksamheten och våra produkter är märkta med den Gröna Punkten. Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där den förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som innehar varumärkesrätten.

Följ oss på Instagram

Häng med oss på Instagram. Upptäck nyheter och följ med på vår resa för att göra Sverige lite softare.

Följ oss