För en skönare framtid

Hållbarhet har ingen slutstation. Därför jobbar vi kontinuerligt på att utveckla vår verksamhet och vår produktion.
För att effektivisera, ta hand och återvinna spill, hitta smartare sätt att frakta. Och så vidare. Varje dag blir vi lite bättre.
Och varje dag flyttar vi målsättningarna längre fram.

VÅRT MILJÖARBETE

Vi vill skapa en så hållbar affärsverksamhet som möjligt, där människa och miljö respekteras. Det handlar om hur vi agerar, men även om de vi samarbetar med. Därför stöttar vi även våra leverantörer i arbetet med att skapa en hållbar utveckling.

Vårt miljöarbete sker på många olika nivåer:

 • Vi erbjuder miljöcertifierade produkter som Oeko-Tex.
 • Vi väljer hållbara produktionstekniker.
 • Vi kontrollerar våra leverantörer utifrån flera hållbarhetsparametrar.
 • Vi använder transporter med begränsat CO₂-fotavtryck och undviker flygtransporter.
 • Vi försöker minska mängden förpackningsmaterial och väljer återvinningsbara material.
 • Vi använder oss av Textilimportörernas kemikalieguide och andra vägledande dokument.

Och vi strävar hela tiden efter att bli bättre. För att våra produkter ska kännas lika sköna i själen som de är på kroppen.

miljöarbete
socialt ansvar

SOCIALT ANSVAR

Vårt moderbolag Springhill är medlem i amfori BSCI sedan 2007. Det är ett europeiskt initiativ som hjälper detaljhandlare, importörer och varumärken att förbättra de anställdas villkor. Medlemskapet i amfori BSCI är ett steg i vår långsiktiga ambition om att bli ett ännu bättre och mer ansvarstagande företag.

Springhill arbetar även medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer i bättre arbetsvillkor. Ledordet är att kommunicera och koordinera, samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Det är en ständigt pågående process med respekt för produkten, miljön och för alla inblandade i tillverkningsprocessen.

AMFORI BSCI

Amfori BSCI uppförandekod omfattar ett antal principer som vi arbetar för ska efterlevas hos våra leverantörer. Principerna bygger bl.a. på FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s konventioner.

 1. Föreningsfrihet och rätt till kollektiv förhandling
 2. Skälig ersättning
 3. Hälsa och säkerhet på arbetet
 4. Särskilt skydd för unga arbetare
 5. Inget tvångsarbete
 6. Etiskt affärsmannaskap
 7. Ingen diskriminering
 8. Anständiga arbetstider
 9. Inget barnarbete
 10. Inga otrygga anställningar
 11. Miljöskydd

Organisationer och märkningar

Vi jobbar dagligen med att utveckla vårt ansvar för såväl miljö som människa. För att säkerställa att vi gör ett bra jobb är vi anslutna till en rad olika organisationer och märkningar. Alla med syfte att säkerställa att vi gör saker på rätt sätt. Och varje dag flyttar vi målsättningarna längre fram.

Oeko-Tex

Oeko-Tex standard 100 är ett av de mest kända och spridda varumärkena i världen avseende textil hållbarhet och är därmed också världens ledande märkning för textilier och läder. Med denna märkning visar vi på Springhill Textile i samarbete med våra leverantörer, att produkten är trygg att använda med avseende på hälsofarliga ämnen! En certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadligt.

Amfori / BSCI

Springhill Textile är sedan 2007 medlem i BSCI. Vi strävar mot att succesivt få alla våra leverantörer godkända enligt BSCI:s Code of Conduct. BSCI, eller ”Amfori”, som är det nya namnet sedan 2018, är ett stort europeiskt nätverk, vars syfte är att förbättra villkor och arbetsmiljö för arbetare över hela världen.

TEXTIL-IMPORTÖRERNA

Springhill Textile är medlem i Textilimportörerna. Medlemskapet ger oss tillgång till viktig information som rör import, handel och CSR-frågor (företagets sociala ansvar). Genom Textilimportörerna får vi också tillgång till Kemikalieguiden, som är speciellt framtagen av SWEREA, för textila produkter och som är baserad på EU:s kemikalielagstiftning – REACH.

REACH

Springhill Textile ställer krav på sina leverantörer att de efterföljer kemikalielagstiftningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning. REACH förbjuder eller begränsar användandet och import av vissa typer av ämnen. Syftet är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

fsc logo

FSC

Våra etiketter tillverkas till största delen av FSC-märkt papper. FSC står för ”Forest Stewardship Council”. FCS:s märke på en produkt betyder att etiketten innehåller trä från ansvarsfulla källor. Ett skogsbruk som är miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt.

Den gröna punkten

Springhill Textile tar ansvar för att förpackningar som förekommer i verksamheten och våra produkter är märkta med den Gröna Punkten. Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där den förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som innehar varumärkesrätten.

Följ oss på Instagram

Häng med oss på Instagram. Upptäck nyheter och följ med på vår resa för att göra Sverige lite softare.

Följ oss